CORONA

Kerkdiensten JuniKlein

 

6 juni 2020:

 

"ook in juni blijven we on-line onze diensten vieren vanuit de Mauritiuskerk in IJlst. kunt u de kerkdiensten volgen via
kerkdienstgemist.nl (beeld) of kerkomroep.nl (audio).
Vul de plaatsnaam “IJlst” in op de zoekbalk. Zoek de kerk of klik op de kaart op Fryslân en selecteer
IJlst. Op uw scherm komt het plaatje met “Mauritiuskerk IJlst”. Klik op de groene balk ‘naar kerk’. U
kunt de kerkdienst live volgen door op de datum te klikken. Of u kijkt de kerkdiensten terug door ook
op de datum te klikken. Ook op de televisie met internetverbinding kunt u via internet de website
www.kerkdienstgemist.nl selecteren.
Op zondag 7 juni gaan ds. F. de Hoop (Jutrijp-Hommerts) en ds. ds. R. Tuitman (Oosthem-Abbega-Folsgare) voor.
Op 14 juni ds. A. Warnar-van den Berg (Heeg) en jongerenwerker Rob Bergsma (Jutrijp-Hommerts).
Op 21 juni ds. R. tuitman (Oosthem-Abbega-Folsgare) en ds. F. de Hoop (Jutrijp-Hommerts)
Op 28 juni ds. D. Hofstra (Ijlst) en ds. R. Tuitman (Oosthem-Abbega-Folsgare).
 
Informatie over de diensten daarna kunt u in het ringblad vinden.
Houdt verder de website van Kerk en Dorp in de gaten, als er nieuws is melden wij het daar direct! "
 
 

 

 

 

 

 

 

oudere berichten

 

 

 

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Jutrijp-Hommerts. U kunt hier informatie vinden over de kerkdiensten, activiteiten en organisatie van onze gemeente.

Wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof beleven en uitdragen.  Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren. Geïnspireerd door Woord en Geest.

 

Elke zondag komen wij als gemeente in de kerkdienst samen.

Deze dienst houden we in de Johannes de Doperkerk, Jeltewei 3, Hommerts.

Maar we ontmoeten elkaar ook als gemeente in de gespreksgroepen, het jeugdwerk, het groothuisbezoek, tijdens vergaderingen en het bezoekwerk.

 
Wij nodigen u van harte uit om met ons gemeente te zijn.