CORONA

 

Weer naar de (eigen) kerk!
Voorzichtig, op anderhalve meter afstand, met looproutes, corona-coaches en
ontsmettingsmiddelen, maar toch…..we gaan weer diensten houden in onze eigen kerk. Wat zal het
een feest zijn om elkaar weer in de kerkdienst te ontmoeten.
En tegelijk ook anders: bij binnenkomst vragen we iedereen zich te registreren en uit volle borst
zingen zit er ook nog niet in. Ook samen koffiedrinken kan alleen als we afstand bewaren. Het zal
flink wennen zijn, maar we hopen dat U erbij bent op zondag 6 september.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, schroom niet om contact op te nemen met de
dominee of met iemand van de kerkenraad,
De diensten zijn via internet te beluisteren (geen beeld) en u kunt de link vinden via onze site:
www.pkn-jutrijphommerts.nl

 

 

 

 

oudere berichten

 

 

 

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Jutrijp-Hommerts. U kunt hier informatie vinden over de kerkdiensten, activiteiten en organisatie van onze gemeente.

Wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof beleven en uitdragen.  Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren. Geïnspireerd door Woord en Geest.

 

Elke zondag komen wij als gemeente in de kerkdienst samen.

Deze dienst houden we in de Johannes de Doperkerk, Jeltewei 3, Hommerts.

Maar we ontmoeten elkaar ook als gemeente in de gespreksgroepen, het jeugdwerk, het groothuisbezoek, tijdens vergaderingen en het bezoekwerk.

 
Wij nodigen u van harte uit om met ons gemeente te zijn.
 

 

 

 

 

 

Diensten

  • zondag 27 september - 9.30 uur voorganger: ds. F. de Hoop organist: K. Booy koster: J. v.d. Goot bijzonderheden: viering Heilig Avondmaal  
  • zondag 4 okt. - 10.30 uur voorganger: ds. F. de Hoop organist: H. Jaasma koster: A. Nauta bijzonderheden:PIT-stop